Kadry i płace w praktyce - hr365.pl

Praktyczny kurs prowadzenia kadr i płac online.

Wpis

poniedziałek, 08 kwietnia 2013

Od jakich umów cywilno-prawnych płacimy składki ZUS?

Najpopularniejszymi rodzajami umów cywilno-prawnych są:

- umowa o dzieło

- umowa zlecenia

W niniejszym artykule omówimy zasady podlegania w/w umów obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Umowa o dzieło

Jeśli chodzi o umowę o dzieło, to co do zasady nie powoduje ona tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wynika z tego, że od umów o dzieło nie naliczamy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotnego, itd.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi przypadek, gdy umowę o dzieło podpisujemy z własnym pracownikiem. W tym przypadku należy naliczyć składki ZUS. Również wtedy, gdy umowa została zawarta z innym podmiotem, ale jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy, składki muszą być naliczone:

Przykład: Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w firmie Europol na umowę o pracę. Jednocześnie podpisał umowę o dzieło z firmą Impex. Faktycznie jednak wykonał dzieło (np. pracę remontową) na rzecz firmy Europol, czyli swojego aktualnego pracodawcy. W tej sytuacji firma Impex, z którą formalnie podpisał umowę o dzieło, winna potrącić składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli jednak: (1) umowa o dzieło została zawarta przed podpisaniem umowy o pracę lub/i (2) pracownik przed podpisaniem umowy o dzieło przeszedł na urlop wychowawczy, to składek na ub. społeczne nie naliczamy.Umowa zlecenia

Co do zasady zleceniobiorcy podlegają one ubezpieczeniom społecznym, zatem od umów tego rodzaju naliczamy składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne.

Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Składek nie naliczymy przede wszystkim od umów podpisanych ze studentami w wieku do 26 lat. Jeśli natomiast chodzi o ubezpieczenie chorobowe, to ma ono charakter dobrowolny, zatem składka na ubezpieczenie chorobowe będzie naliczana tylko na wniosek zleceniobiorcy. Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest naliczana zawsze obowiązkowo, bez względu na miejsce świadczenia pracy.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Jeśli powyższy wpis okazał się pomocny, zostaw  miły komentarz.

Polecam również skuteczny kurs języka niemieckiego i rosyjskiego przez Skype:

www.6ka.eu

 Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
sunrise2000
Czas publikacji:
poniedziałek, 08 kwietnia 2013 12:10

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny