Kadry i płace w praktyce - hr365.pl

Praktyczny kurs prowadzenia kadr i płac online.

Wpis

czwartek, 10 stycznia 2013

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy winno być naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, zwanym potocznie rozporządzeniem urlopowym.

Rozporządzenie to informuje nas, że przy obliczeniu wynagrodzenia za czas urlopu powinniśmy obliczyć wynagrodzenie osobno ze składników stałych (np. wynagrodzenia w stałej stawce miesięcznej) oraz ze składników zmiennych.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7 w wyżej wymienionym rozporządzeniu, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie, mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład:
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości 2000 złotych brutto. Niezależnie od tego, otrzymał on premię uznaniową w następujących miesiącach:
- za sierpień wypłaconą we wrześniu: 500 zł
- za wrzesień wypłaconą w październiku: 400 zł
- za paździenik wypłaconą w listopadzie: 600 zł
- za listopad wypłaconą w grudniu: 300 zł

Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego 5 i 6 grudnia.
Zakładamy, że w poszczególnych miesiącach była następujaca liczba godzin do przepracowania:
- we wrześniu: 160 godzin roboczych
- w paździeniku: 184 godziny robocze
- w listopadzie: 168 godzin roboczych
- w grudniu: 152 godziny robocze

1. Najpierw wyliczamy wynagrodzenie ze składników stałych:

Rozporządzenie urlopowe nie podaje nam precyzyjnego algorytmu do obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu ze składników stałych. Mówi jednak, że składniki stałe uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej, to znaczy takiej, jaką pracownik otrzymałby, gdyby pracował normalnie.
Omawiany przez nas pracownik posiada wynagrodzenie stałe w wysokości 2000 zł. W grudniu skorzystał z dwóch dni (czyli 16 godzin) urlopu wypoczynkowego. Gdyby w tym czasie pracował, przysługiwałoby mu wówczas za te 16 godzin wynagrodzenie w wysokości:

2000 złotych / 152 godziny robocze * 16 godzin urlopu wypoczynkowego = 210,53 zł.

Ogólny wzór na liczenie wynagrodzenia za urlop ze składników stałych przedstawia się więc następująco:

Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej / liczba godzin do przepracowania w miesiącu skorzystania z urlopu * liczba godzin urlopu.

2. Wynagrodzenie ze składników zmiennych.

Rozporządzenie urlopowe powiada, że w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu uwzględnia się składniki zmienne wypłacone co do zasady w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik rozpoczął urlop wypoczynkowy.
Ponieważ omawiany przez nas pracownik rozpoczął swój urlop w grudniu, przeto w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop uwzględnimy wynagrodzenie:
- wypłacone w listopadzie
- wypłacone w paździeniku
- wypłacone we wrześniu

Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że istotna jest data wypłaty wynagrodzenia, a nie miesiąc, za który wynagrodzenie przysługuje. Z tego właśnie powodu w podstawie nie uwzględnimy wynagrodzenia za listopad wypłaconego w grudniu, ponieważ rozporządzenie mówi wyraźnie o wynagrodzeniu wypłaconym w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik skorzystał z urlopu.

Przystąpmy zatem do obliczeń:
500 zł + 400 zł + 600 zł = 1500 złotych
Podstawa wymiaru ze składników zmiennych wynosi 1500 złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem podstawę tę nalezy podzielić przez sumę liczby godzin przepracowanych z miesięcy, z których została wyliczona i pomnożyć przez liczbę godzin urlopu. Tak więc:

1500 / (160+184+168) * 16 = 46,87

3. Aby poznać całkowitą kwotę wynagrodzenia za urlop, musimy zsumować wynagrodzenie ze składników stałych z tym ze składników zmiennych:

210,53 + 46,87 = 257,40 złotych.

Wynagrodzenie za 16 godzin urlopu w grudniu wyniesie zatem 257,40 zł.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Jeśli powyższy wpis okazał się pomocny, zostaw  miły komentarz.

Polecam również skuteczny kurs języka niemieckiego i rosyjskiego przez Skype:

www.6ka.eu

 Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
sunrise2000
Czas publikacji:
czwartek, 10 stycznia 2013 22:06

Komentarze

Dodaj komentarz

 • Gość napisał(a) z *.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/04/17 08:52:42:

  Mając tak obliczone wynagrodzenie dodajemy je do wynagrodzenia brutto za dany miesiąc?

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/17 09:14:53:

  "Mając tak obliczone wynagrodzenie dodajemy je do wynagrodzenia brutto za dany miesiąc?"

  Tak, dodajemy do wynagrodzenia brutto. Ale wcześniej wynagrodzenie brutto określone w umowie musi być pomniejszone o kwotę odpowiadającą proporcjonalnie nieobecności z powodu urlopu. Inaczej zapłacilibyśmy dwa razy za to samo. Tak więc:
  Kwota brutto z umowy (składniki stałe) / liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu * liczba godzin urlopu = kwota potrącenia.

  Ostatecznie wynagrodzenie będzie takie:
  brutto z umowy - kwota potrącego (wg powyższego wzoru) + wynagrodzenie za urlop.

 • Gość magda napisał(a) z *.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/04/17 09:54:35:

  W mojej jednostce jest kwartalna premia uznaniowa, która jak rozumiem nie jest zmiennym składnikiem wynagrodzenia.
  Czy to oznacza, ze w wynagrodzenie za urlop bedzie równe wynagrodzeniu za dzien normalnie przepracowany?

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/04/17 10:42:49:

  "W mojej jednostce jest kwartalna premia uznaniowa, która jak rozumiem nie jest zmiennym składnikiem wynagrodzenia.
  Czy to oznacza, ze w wynagrodzenie za urlop bedzie równe wynagrodzeniu za dzien normalnie przepracowany?"

  kadryiplace.blox.pl/2013/04/Premia-kwartalna-a-wynagrodzenie-za-urlop.html

 • Gość Andrzej napisał(a) z 177.10.21.* komentarz datowany na 2013/04/20 14:51:00:

  Świetnie, że o tym piszecie. W sumie nie zajmuje się kadrami ale przynajmniej będzie wiedział mniej więcej ile się spodziewać $ osobiście w swojej firmie :)

 • Gość maelka napisał(a) z *.zambrow.net.pl komentarz datowany na 2013/06/05 14:33:31:

  Zgodnie z Rozporządzeniem:
  § 9. 1. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:
  1) dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
  2) mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.
  Zatem bierze się pod uwagę godziny przepracowane i wynagrodzenie z danego miesiąca, a nie jak sugeruje artykuł powyżej wynagrodzenie wypłacone w danym miesiącu za miesiąc poprzedni.

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/06/05 17:58:04:

  "Zatem bierze się pod uwagę godziny przepracowane i wynagrodzenie z danego miesiąca, a nie jak sugeruje artykuł powyżej wynagrodzenie wypłacone w danym miesiącu za miesiąc poprzedni."

  Niestety nie ma Pan/Pani racji. Proszę wczytać się w paragraf 7 rozporządzenia i rozważać go w połączeniu z paragrafem 9.

 • Gość pieczara22 napisał(a) z *.cable-modem.tkk.net.pl komentarz datowany na 2013/06/10 20:40:21:

  Witam,
  Chciałbym się zapytać ile należny mi się wynagrodzenia za urlop.
  Marzec 152 godziny pracy
  Kwiecień 176 godzin pracy
  Maj 184 godziny pracy
  Zarabiem:
  - Pensja 2200
  + 20% premii uznaniowej
  + 100 dodtku brygadowego
  + 50 zł dodatku za środki czystości.
  W czerwcu wykorzystałem 5 dni urlopu wypoczynkowego
  Ile powinienem dostać wynagrodzenia za urlop?
  Dziękuje za pomoc

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/06/11 08:54:49:

  "Witam,
  Chciałbym się zapytać ile należny mi się wynagrodzenia za urlop.
  Marzec 152 godziny pracy
  Kwiecień 176 godzin pracy
  Maj 184 godziny pracy
  Zarabiem:
  - Pensja 2200
  + 20% premii uznaniowej
  + 100 dodtku brygadowego
  + 50 zł dodatku za środki czystości.
  W czerwcu wykorzystałem 5 dni urlopu wypoczynkowego
  Ile powinienem dostać wynagrodzenia za urlop?
  Dziękuje za pomoc "

  Na to pytanie nie da się precyzyjnie odpowiedzieć bez przeczytania regulaminu wynagradzania. Przy założeniu, że wymienione składniki płacowe są traktowane jako stałe liczymy:

  2790 / 20 dni roboczych * 5 dni urlopu = 697,50 zł.

  Ale wyliczenie to nie jest pewne z powodu nieznajomości firmy.

 • Gość napisał(a) z *.warszawa.supermedia.pl komentarz datowany na 2013/06/26 18:06:06:

  W odniesieniu do premii jako składnika wynagrodzenia za pracę, trzeba podkreślić, że jej rodzaj decyduje o zaliczeniu do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Premia określona w regulaminie wynagradzania, innym akcie prawa zakładowego lub w umowie o pracę, wypłacana po spełnieniu przez pracownika warunków jej uzyskania, jest premią o charakterze roszczeniowym, tzw. regulaminową. Nabycie do niej prawa zależy od spełnienia obiektywnych i wyraźnie określonych warunków, a nie od uznania pracodawcy. Takie premie podlegają wliczeniu do wynagrodzenia urlopowego. Natomiast premie uznaniowe, przyznawane wyłącznie według uznania pracodawcy i niemające roszczeniowego charakteru (będące w istocie nagrodą), nie podlegają wliczeniu do tego wynagrodzenia.

  Czytaj więcej na praca.interia.pl/news-zasady-ustalania-wynagrodzenia-urlopowego,nId,723801?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 • Gość Izabela napisał(a) z *.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2013/06/27 11:23:50:

  Witam,
  A jak się oblicza wynagrodzenie za zaległy urlop wypoczynkowy (35 dni) jeśli przez ponad rok byłam na urlopie bezpłatnym, do którego zmusił mnie pracodawca będący w trudnej sytuacji finansowej ? Izabela

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/06/27 20:19:06:

  "A jak się oblicza wynagrodzenie za zaległy urlop wypoczynkowy (35 dni) jeśli przez ponad rok byłam na urlopie bezpłatnym, do którego zmusił mnie pracodawca będący w trudnej sytuacji finansowej ? Izabela"

  Tak samo. W rozporządzeniu jest mowa o wynagrodzeniu wypłaconym w trzech poprzedzających miesiącach. Jeśli w poprzedzającym miesiącu nie było żadnej wypłaty, to wówczas cofamy się o miesiąc wstecz, i tak dalej - aż do skutku, czyli aż będą trzy wypłaty.

 • Gość Izabela napisał(a) z *.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2013/07/24 11:54:50:

  Witam,
  Mam stałe wynagrodzenie + prowizja za sprzedaż naliczana co miesiąc. Czy za urlop pracodawca powinien wypłacić mi średnią z prowizji za ostatnie miesiące?

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/07/25 08:02:12:

  "Mam stałe wynagrodzenie + prowizja za sprzedaż naliczana co miesiąc. Czy za urlop pracodawca powinien wypłacić mi średnią z prowizji za ostatnie miesiące?"

  Oto odpowiedź:

  kadryiplace.blox.pl/2013/07/Pytanie-wynagrodzenie-a-prowizja-za-sprzedaz.html

 • Gość uagusiak napisał(a) z *.icpnet.pl komentarz datowany na 2013/07/25 14:27:15:

  Witam. Rozporządzenie mówi o godzinach, w których pracownik wykonywał pracę. Przez jaką ilość godzin należy podzielić składniki stałe w przydatku gdy pracownik nie wykonał pracy przez wszystkei dni robocze w 3 poprzednich miesiącach (np. z powodu choroby czy urlopu wypoczynkowego)? Pracownicy mają często 1-2 dni nieobecności usprawiedliwionej w miesiącach poprzedzających urlop. Czy dni płatnego urlopu wypoczynkowego w poprzednich miesiącach będą umniejszały ilość przepracowanych godzin pracy w tych samych miesiącach?

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/07/26 09:07:08:

  A oto odpowiedź na pytanie dotyczące sposobu ustalenia liczby godzin przepracowanych:

  kadryiplace.blox.pl/2013/07/Otrzymalismy-pytanie-od-czytelnika-nastepujacej.html

 • sikorkas86 napisał(a) komentarz datowany na 2013/08/25 07:21:17:

  Witam, mam pytanko, czy mogę rozliczyć w bieżącym miesiącu urlop za poprzedni miesiąc?
  I w tym wypadku jakie jest potrącenie z wynagrodzenia za nieobecności traktując jako że urlop był w bieżącym miesiącu czy w poprzednim?
  Dla rozjaśnienia:
  Pracownik zarabia 2000 zł, przy tym naliczane są jego nadgodziny oraz prace w porze nocnej.
  W miesiącu lipcu wykorzystał 7 dni urlopu.
  W miesiącu sierpniu wykorzystał 6 dni urlopu.
  Urlop lipcowy zostaje rozliczony w sierpniu.
  Potracenie z wynagrodzenia za urlop lipcowy mają być wg stawki za lipiec czyli -608,70zł? czy może wg sierpnia miesiąca rozliczenia czyli 666,67zł?
  Prosze o pomoc

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/08/25 22:47:37:

  "Witam, mam pytanko, czy mogę rozliczyć w bieżącym miesiącu urlop za poprzedni miesiąc? "

  Jeśli pyta Pani o to, czy można wypłacić wynagrodzenie za urlop, z którego pracownik skorzystał w lipcu, razem z wynagrodzeniem za sierpień, to odpowiedź brzmi: nie, nie można.

  Kodeks pracy mówi wyraźnie, że wynagrodzenie wypłacamy w odstępach miesięcznych.

 • Gość aNNA napisał(a) z *.bielskobiala.vectranet.pl komentarz datowany na 2013/09/11 16:35:18:

  Bardzo potrzebuje pomocy:
  Do 9 kwietnia pracowałam na umowę zlecenie, a następnie od 10 kwietnia zawarłam z pracodawcą umowę o pracę na pełen etat. W lipcu wykorzystałam 9 dni urlopu wypoczynkowego. Jakie powinnam była dostać wynagrodzenie za urlop jeżeli moje zarobki się kształtowały:
  MAJ 1358,24 brutto za umowę o pracę=896 podstawa godzinowa; 170,24 premia uznaniowa,292 dodatek za nadlicz.godz, i 1464,68 za umowę zlecenie
  CZERWIEC 2352 brutto=1280 podstawa godzinowa; 792-premia uznaniowa; 280 dodatek za nadlicz.godz
  LIPIEC 3098 brutto= 1280- podstawa godzinowa; 1050-premia uznaniowa; 768 dodatek za nadlicz.godz

  Bardzo proszę o pomoc :) z góry ślicznie dziękuje :)

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/12 00:41:05:

  Do podstawy wymiaru wyn. za urlop nie powinna Pani wliczać wynagrodzenia z umowy zlecenia, ponieważ umowa cywilno-prawna nie powoduje powstania stosunku pracy.

  Reszta obliczeń jak w artykule powyżej.

 • Gość Karina napisał(a) z *.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/09/13 12:08:24:

  Witam, pytanie: czy do podstawy do wynagrodzenia urlopowego powinnam doliczyć wynagrodzenie za czas choroby? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/14 00:21:54:

  "Witam, pytanie: czy do podstawy do wynagrodzenia urlopowego powinnam doliczyć wynagrodzenie za czas choroby? Z góry dziękuję za odpowiedź. "

  Zgodnie z § 6 pkt 7 tzw. rozporządzenia urlopowego wynagrodzenie za czas choroby NIE stanowi podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  Nie powinna więc go Pani doliczać.

 • mario-1972 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/17 08:54:20:

  witam.mam pytanie obliczenia średniej urlopowej .w m-cu lipcu byłem 10 dni na urlopie wypoczynkowym
  pensje z 3 m-cy zatrudniony od 01.04 2013
  m-cu kwietniu 4500+500 premii + nadgodziny 28 godz (50%)
  maju 4500+450 premii +nadgodziny 16,5 godz (50%)
  czerwcu 4500+500 premmi +nadgodziny 11,5 godz (50%)
  nadgodziny wypłacane co kwartał czyli wypłacone 10 lipca .proszę o odpowiedż i dziękuję

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/18 09:43:27:

  "nadgodziny wypłacane co kwartał czyli wypłacone 10 lipca .proszę o odpowiedż i dziękuję "

  Niestety nie da się odpowiedzieć na Pańskie pytanie. Jest mało precyzyjne.

 • mario-1972 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/18 12:59:50:

  WITAM.PRZEPRASZAM ŻE TAK OBSZERNIE TO OPISAŁEM.MÓJ PROBLEM POLEGA NA TYM, CZY DO ŚREDNIEJ URLOPOWEJ LICZONE SĄ NADGODZINY Z 2 -M-CY(CZYLI KWIECIEŃ, MAJ ).PONIEWAŻ NADGODZINY ZOSTAŁY ZA TE 3 M-CE WYPŁACONE 10 LIPCA TO M-C CZERWIEC NIE MOŻE BYĆ LICZONY.DZIĘKUJĘ I PROSZĘ O ODPOWIEDŻ

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/18 19:04:36:

  "TO M-C CZERWIEC NIE MOŻE BYĆ LICZONY"

  Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wypłacone w lipcu nie może być wliczone do podstawy wymiaru urlopu, z którego skorzystał Pan w lipcu. Przepis mówi wyraźnie o miesiącach poprzedzających.

  Co do zasady wynagrodzenie za godziny nadliczbowe powinno być wypłacane każdego miesiąca. Rzadziej można wypłacać tylko dodatek za godziny nadliczbowe - ale to już inna historia.

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/18 19:15:37:

  Masz pytanie? Zadaj je na forum dyskusyjnym:

  hr365.pl/forum/viewtopic.php?p=11#11

  Twoje pytanie na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi!
  Admin bloga kadryiplace.blox.pl

 • mario-1972 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/19 12:46:05:

  witam.DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDŻ ,ALE RÓWNIEŻ W PANI ODPOWIEDZI JEST KOLEJNE PYTANIE .JAK SPRAWA WYGLĄDA Z NADGODZINAMI W MOIMI PRZYPADKU WYPŁACANYMI CO 3- MCE.TO JAK JEST WÓWCZAS NALICZANA ŚREDNIA URLOPOWA W MOIM PRZYPADKU ZA KWIECIŃ I MAJ .JEŚLI W MAJU MIAŁEM 10 GODZ(50%) A W KWIETNIU 18 GODZ(50%).PRZEPRASZAM ŻE ZANUDZAM.PROSZĘ O ODPOWIEDŻ I Z GÓRY DZIĘKUJĘ

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2013/09/19 13:01:32:

  Zapraszam Pana na nasze forum:
  www.hr365.pl/forum/viewtopic.php?p=11#11

  Zrezygnowaliśmy z dyskusji na blogu, bo pytań jest coraz więcej i rozmowy są nieczytelne.

 • Gość Jota napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2014/02/07 01:29:24:

  Zaraz po zakonczeniu swiadczen rehabilitacyjnych, wystapilam o wykorzystanie zaleglego urlopu (za 2012 i 2013). Czy do wyliczenia wynagrodzenia w czasie urlopu, bierze się srednią z ostatnich 3 miesiecy zasiłku rehabilitacyjnego (wyplacacanego przez ZUS), czy 3 miesiace ostatniego wynagrodzenia za pracę zanim mialam uleglam wypadkowi?

 • Gość pawulon napisał(a) z *.internetia.net.pl komentarz datowany na 2014/03/04 18:37:37:

  Szkoda,że tak nie jest płatne w każdej firmie... U mnie wynagrodzenie za urlop zabiera się z premii uznaniowej i wpisywany jest w rubrykę urlopu. Dobra możliwość na kolejne oszczędności dla pracodawcy.

 • Gość napisał(a) z *.devs.futuro.pl komentarz datowany na 2014/07/02 22:58:25:

  Ok

 • Gość kamirla napisał(a) z 195.42.249.* komentarz datowany na 2014/08/06 15:58:12:

  Dzień dobry, chciałabym prosić o pomoc w ustaleniu ile dni urlopu wyp. mi przysługuje. Poniżej wypisałam okresy mojego zatrudnienia (umowa o pracę):
  22.03.2007 31.07.2007
  1.08.2007 18.01.2008
  30.07.2012 30.11.2013
  3.12.2013 27.03.2014 /umowa o pracę tymczasową

  okres nauki (jednolite studia magisterskie):
  6.10.2007 11.06.2012 data uzyskania dyplomu

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2014/08/06 22:22:18:

  okres nauki (jednolite studia magisterskie):
  6.10.2007 11.06.2012 data uzyskania dyplomu


  Urlopu ustawowego ma Pani 20 dni za cały przepracowany rok. Niebawem Pani wymiar zwiększy się na 26 dni.

 • Gość Robi napisał(a) z *.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2014/11/03 19:31:50:

  A jak wyliczyć urlop kiedy jestem kierowcą i różnie jeżdżę, wynagrodzenie mam stałe,bardzo proszę o pomoc

 • sunrise2000 napisał(a) komentarz datowany na 2014/11/07 08:43:39:

  "A jak wyliczyć urlop kiedy jestem kierowcą i różnie jeżdżę,"

  Wynagrodzenie dla kierowców liczy się jak powyżej.

 • Gość Dexter s lab napisał(a) z *.scansafe.net komentarz datowany na 2014/12/08 11:51:01:

  Witam,
  W listopadzie br. zmieniłem pracę. Od 17 listopada pracuje w nowej firmie. Za przepracowane dni w listopadzie (10 dni roboczych x 8h + 4 nadgodziny( +50%)) otrzymałem wynagrodzenie 2700PLN netto (podstawowa miesięczna pensja brutto =6750PLN). W grudniu muszę wziąć 3 dni urlopu (3x8h). Chciałem zapytać jaką stawkę mam przyjąc jako wynagrodzenie za urlop?Z listopada z nadgodzinami czy z grudnia? Nie pracuję jeszcze przeciez 3 miesięcy.
  Z góry dziękuję za pomoc!

 • Gość miki napisał(a) z *.lublin.mm.pl komentarz datowany na 2015/01/15 12:17:27:

  proszę o pomoc: moje wynagrodzenie zasadnicze to 1700zl netto w pazdzierniku otrzymałem wynagrodzenie premie/prowizje platna do 5 kazdego miesiąca, pazdziernik - 2000zl, listopad - 2500zl, grudzień 2500zl, styczeń 1500zl.
  jak wyliczyc wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Czy premia za luty wlicza sie do podanego wzoru jak urlop jest po 10 lutym.

 • Gość Renata napisał(a) z *.internetia.net.pl komentarz datowany na 2015/02/20 00:21:39:

  Świetny artykuł!! :) Napisany ludzkim językiem (a nie jak wszędzie przeklejone żywcem rozporządzenie urlopowe). I wreszcie znalazłam informację, z jakich miesięcy mam wziąć godziny pracy: z 3 miesięcy przed urlopem (NIE), czy z 3 miesięcy, za które płacimy przed urlopem (TAK).

  Dziękuję za świetną lekturę!!

 • Gość Anka napisał(a) z *.toya.net.pl komentarz datowany na 2015/03/12 21:52:28:

  Witam,

  proszę o pomoc, obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim płatnym 60%, czy jeśli po skończonym urlopie zacznę korzystać z urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie za ten urlop będę miała naliczane według przedstawionych w artykule wzorów z zasiłku jaki obecnie otrzymuję czy ze standardowej wypłaty sprzed urlopu macierzyńskiego?

 • Gość napisał(a) z *.itvmedia.pl komentarz datowany na 2015/10/26 20:02:43:

  treść i obliczenia super. kawa na ławę :-)

Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny